Kunnioitamme asiakasta

Ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet ja paneudumme heille oleellisten vaatimusten huolelliseen ja tehokkaaseen suorittamiseen. Toimimme hyvällä asenteella, joustavasti, avoimesti ja tarkasti. Raportointimme on läpinäkyvää ja luotettavaa. Kehitämme jatkuvasti työn suunnittelu-, toteutus-, valvonta- sekä arviointimenetelmiämme. Jatkuva parantaminen on meille itsestäänselvyys.

Arvostamme työyhteisöä

Suhtaudumme erityisellä vakavuudella työntekijöidemme työterveys- ja turvallisuusasioihin. Ylläpidämme ja kehitämme toimintajärjestelmäämme sellaiseksi, että se tarjoaa parhaan mahdollisen tuen työn laadukkaalle ja turvalliselle suorittamiselle sekä hyvän ja mutkattoman työilmapiirin muodostumiselle.

Kannamme vastuumme yhteiskunnalle

Noudatamme voimassa olevia lakeja sekä viranomaisten meille asettamia vaatimuksia. Tunnistamme ympäristö-, työterveys- sekä turvallisuusriskit ja mahdollisuudet, mukaan lukien tietoturvaan liittyvät riskit, ja pyrimme aktiivisesti vähentämään niitä käytettävissämme olevin keinoin. Teemme työtämme tuloksellisesti sekä yhteistä etua tavoitellen. Haastamme alan muut toimijat.

Olemme luotettava yhteistyökumppani

Arvostamme yhteistyökumppaniemme toimintaa, kunnioitamme tehtyjä sopimuksia ja kehitämme yhteispeliämme jatkuvasti. Yrityksen johto vastaa kaikesta toiminnasta ja sitoutuu ylläpitämään yrityksen ja henkilöstön edellytykset sellaisina, että pystymme pitämään yllämainitut lupauksemme.